Infoblad januari 2022

Vi vill påminna om att vi genomför en inventering av vind- och
källarförråd! På varje förråd sitter en lapp med förrådsnummer,

vänligen fyll i ert lägenhetsnummer snarast!

Vi vill även påminna om att trapphusen, som är utrymningsvägar,
ska vara tomma. Inte ens trevliga krukväxter får stå där tyvärr!

Renoveringen av balkongerna startar 1/4-22. Mer info kommer till

alla berörda.

Äntligen är bastuaggregatet på plats, så det är bara att svettas loss!

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Värmeproblem

Vi har problem med regulatorn i värmecentralen, den del som styr värmen i huset beroende på temperaturen utomhus. Styrelsen har begärt in en offert för att få denna utbytt.

Idag har en tekniker manuellt ställt in värmen i ett fast läge. Upplever ni att det är för varmt så får ni reglera detta själva med elementen.

Under veckan kommer vi att få en temporär lösning som kan variera den centrala värmen beroende på yttertemperaturen.

Ny internetleverantör från 16 november

Bifogat till detta informationsblad finns information från vår nya internetleverantör Bahnhof. Vårt nya avtal ger oss en högre internethastighet och något färre tv-kanaler, till samma månadskostnad som vi haft tidigare. Valet av leverantör och avtal har vi i styrelsen gjort utifrån de svar vi fått på enkäten där en majoritet av medlemmarna önskade en högre internethastighet och endast en mindre del av medlemmarna uppgav att dom utnyttjade TV-utbudet. För de medlemmar som önskar ett större tv-utbud kommer det att gå att teckna ett eget tilläggsavtal med Bahnhof (se bifogad info från Bahnhof om hur ni går tillväga).

Det nya avtalet gäller från och med 16 november. Bahnhof kommer byta ut en del utrustning i källaren som vi idag har från Telia. Räkna därför med att det kan vara en del driftstörningar för internet, TV och IP-telefoni denna dag. Bytet av internetleverantör kommer också medföra driftstörningar på vårt passersystem (porttelefon och tagg) då detta är kopplat till vår internetanslutning. 

Bahnhof erbjuder alla medlemmar nya routrar i samband med att avtalet börjar gälla. Det går även att använda sin egen router, men om man vill utnyttja tv-utbudet (IPTV) krävs det att man använder Bahnhofs router. Dom nya routrarna kan kvitteras ut av styrelsen i samband med städdagen, eller efter överenskommelse.

Befintliga routrar och TV-boxar från Telia som ni inte längre har användning för slängs i elektronikåtervinningen.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ställa dessa till någon av oss i styrelsen eller via föreningens mail, info@brfgladjen2.se.

Hälsningar Styrelsen