Gårdsarbetet ligger nere

Som ni säkert märkt ligger gårdsarbetet för tillfället nere.
Det beror dock inte på några arkeologiska fynd eller någon konflikt. Vanlig hederlig sjuka ligger bakom det hela. Arbetet återupptas så fort som möjligt.
Vi önskar snabbt tillfrisknande.

Sjuk

Gårdsförslag antaget

Efter en omröstning på extrastämman den 7 april 2015 antogs styrelsens förslag nr 2 med klar majoritet.

Styrelsen kommer meddela entreprenören att offerten är accepterad samt att arbetet ska påbörjas snarast möjligast. Ambitionen är att gården ska kunna användas i sommar.

Tack alla som kom och engagerade sig

Gårdsförslag nr 2
Gårdsförslag nr 2

Ordning och reda bland cyklarna

Föreningen har, som ni säkert noterat, köpt in nya cykelställ till Trelleborgsgatans entré för att förbättra situationen i cykelkaoset.

Nyordningen verkar fungera bra och styrelsen har därför beslutat köpa in fler ställ till Osbygatans och Lantmannagatans entréer. För allas trevnad och säkerhet, använd cykelställen – tack!

Vårstädning i Glädjen2!

Datum och klockslag för vårens exakta inträde år 2012 är härmed förutsagda. Även om värmen dessförinnan både hunnit komma och gå är våren här för att stanna söndag 15 april kl 10.30 när vi med gemensamma krafter städar in den i föreningen!

Det tål alltid att påpekas att vi alla i huset äger kåken tillsammans och därmed också har ansvar för husets välbefinnande tillsammans. När vi tömmer grovsoprummet, städar gemensamma utrymmen och fixar i trädgården hjälper vi alla till att hålla nere föreningens utgifter. Sen är det en ren bonus att vi lär känna grannarna bättre och rent av brukar ha riktigt kul, särskilt när vi tänder grillen efteråt och det blir korv&bröd! Tack för att ni ställer upp – vi ses!

Datum satta för vårstädning resp årsmöte

Årets datum för vårstädning blir den 15 april medan årsstämma är bokad till den 16 maj.

Söndag 15/4 ses vi kl 10.30 för att gemensamt fixa med gård och hus. Mer info kommer senare. Onsdag 16/5 ses vi kl 19.00 för att hålla årsmöte med bl a styrelseval. Formell kallelse med dagordning kommer framöver. Ta vara på din möjlighet som medlem att påverka i både teorin och praktiken!

Eventuella motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 31 mars.