Tioårsplan för underhåll och ekonomi

Onsdagen den 2 februari bjöd styrelsen in föreningens medlemmar till informationsmöte i Folkets hus kring den nyligen lagda underhållsplanen för de kommande tio åren. Eftersom fastighetens underhåll förutom räntor är den enskilt största utgiftsposten för alla bostadsrättsföreningar, har vi parallellt även lagt en tioårig budgetplan.

Vid mötet gjorde representanterna  för vår ekonomiska förvaltning, SBC, bedömningen att vår fastighet är i gott skick. Två större arbeten måste dock utföras under tioårsperioden – fönsterbyten om ca fem år och takomläggning redan under 2011 – vilket kräver noggrann planering och kommer att påverka ekonomin under hela planeringshorisonten. Tioårsplanen ska säkerställa att vi hela tiden har god balans mellan intäkter och utgifter samt ge underlag för det fortlöpande arbetet att jaga onödiga kostnader.

Vid föreningens årsmöte, som preliminärt är bokat till onsdag 4 maj kl 18.30, kommer intresserade medlemmar kunna få en kort sammanfattning av det som SBC och styrelsen behandlade mer utförligt vid infomötet i februari. Boka för säkerhets skull detta datum redan nu.

Oktoberfest på två olika sätt…

Stort tack till alla er som deltog med liv och lust i höststäddagen i söndags!
Uppslutningen var kanon och det syntes tydligt att vi fick massor gjort – vinterfix med gräsmattan, skyddsmålning av miljöhuset och städning av tvättstugorna är bara några exempel. Som vanligt blev det sen nåt slags oktoberfest i miniformat när mängder av korv hamnade på grillen… Tack alla som deltog – ni vet vilka ni är!

Även den ”riktiga” oktoberfesten förra lördagen blev lyckad, trots att det inledningsvis gick lite troll i musikmaskinen. När oompa-oompa och joddlande alpsång till sist skrålade ur högtalarna blev det – förstås – korv i mängder, givetvis tillsammans med klassisk sauerkraut. Och minsann om inte någon letade fram varm punsch att värma festdeltagarna med i den något svala septemberkvällen. Repris nästa år?