Fönsterbyte i fastigheten väntar

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga fönsterbytet i fastigheten med flera år. Processen har redan inletts genom att SBC fått uppdraget att projektleda renoveringen.

I den 10-åriga underhållsplan och budgetplanering som antogs 2011 var tanken att byta ut alla gamla fönster och balkongdörrar från 30-talet först under 2016. Alltfler rapporter om läckande och gistna fönster har dock fått oss att tänka om – nu är bedömningen att det är ekonomiskt klokare och inte minst boendemässigt kvalitetshöjande att få detta gjort snarast. Vår ekonomiska förvaltare SBC, som skötte projektplaneringen för den väl genomförda takrenoveringen, får återigen förtroendet att upphandla ett stort projekt. Info om fönsterbytet kommer givetvis fortlöpande.

God fortsättning på 2012!

Styrelsen vill så här en bit in på 2012 önska alla boende i Brf Glädjen 2 en god fortsättning på det nya året!

Hoppas att ni alla haft givande storhelger, att tomten har varit snäll och att vi under det kommande året ska trivas ännu bättre med förmånen att ha varandra som grannar. Vi ses!

Håll trapphusdörrarna stängda!

Visst är det bekvämt att ställa upp dörren till trappan för att låta ungar eller husdjur springa fritt – men det innebär även att oönskade besökare kan springa lika fritt. Tänk sedan efter om du själv alltid brukar låsa din lägenhetsdörr?

Genom att hålla trapphusdörrarna stängda ökar vi säkerheten och håller dessutom värmen inne och kostnaderna nere när vi nu går mot mörkare och kyligare tider. Ser du en uppställd dörr, så gör dig själv och dina grannar en tjänst – stäng den.

Tioårsplan för underhåll och ekonomi

Onsdagen den 2 februari bjöd styrelsen in föreningens medlemmar till informationsmöte i Folkets hus kring den nyligen lagda underhållsplanen för de kommande tio åren. Eftersom fastighetens underhåll förutom räntor är den enskilt största utgiftsposten för alla bostadsrättsföreningar, har vi parallellt även lagt en tioårig budgetplan.

Vid mötet gjorde representanterna  för vår ekonomiska förvaltning, SBC, bedömningen att vår fastighet är i gott skick. Två större arbeten måste dock utföras under tioårsperioden – fönsterbyten om ca fem år och takomläggning redan under 2011 – vilket kräver noggrann planering och kommer att påverka ekonomin under hela planeringshorisonten. Tioårsplanen ska säkerställa att vi hela tiden har god balans mellan intäkter och utgifter samt ge underlag för det fortlöpande arbetet att jaga onödiga kostnader.

Vid föreningens årsmöte, som preliminärt är bokat till onsdag 4 maj kl 18.30, kommer intresserade medlemmar kunna få en kort sammanfattning av det som SBC och styrelsen behandlade mer utförligt vid infomötet i februari. Boka för säkerhets skull detta datum redan nu.