Infoblad september

Med början den 8/9 och två veckor framåt kommer trapphusen att genomgå en grundlig rengöring. Tak och väggar kommer att avtorkas och avfläckas. Golv och trappor kommer att skuras medmaskin och behandlas med stenrent.

De flesta är igång igen efter semestern och många användersina cyklar dagligen. Vi vill uppmana till lite skärpning kring ordning i cykelställen. Det är trångt om platserna så tänk på att använda ställen och inte parkera cykeln en bit ifrån och ta upp flera platser. Detta även för att det ska finnas plats att gå förbi bakom cyklarna.

Gården har haft påhälsning av obehöriga vid ett antal tillfällen den senaste tiden. Hur de kommit in vet vi inte säkert, men var noga med att låta porten gå igen efter er och fråga de ni inte känner igen innan ni låter dem gå med in. Prata även med era barn att de inte får öppna portarna för någon de inte känner.

Höstens städdag blir den 19 oktober så boka in det i kalendern.

Mer info kommer!

// Styrelsen

 

Infoblad juni

Utesäsongen är i full gång och vi vill påminna om att ömsesidigt

hänsynstagande gäller vid nyttjande av gården. Alla har samma rätt

att vara på gården men aktiviteter som tex bollspel får inte ske på

bekostnad av andras trevnad. Man ska kunna grilla och äta sin

kvällsmat ute utan att riskera bollar i maten. Det är föräldrarna som

är ansvariga för att barnen respekterar detta.

 

Förslag på hur gården kan byggas om är under framtagande

och efter vi har fått in kostnadsförslag kommer förslaget att visas

upp för synpunkter.

 

Vi vill påminna om att från den 1/7 är det endast digital tv via

bredbandet som fungerar. Har ni inte kopplat in utrustningen från

Telia är det alltså dags nu. Tveka inte att höra av er till styrelsen om

ni behöver hjälp.

 

Som många noterat så levererar Telia inte den

bredbandshastighet som de utlovat. Detta är ingenting vi accepterar

och för er kännedom så för vi diskussioner med Telia kring detta. Vi

återkommer med info i frågan.

 

Slutligen en påminnelse om att inte lämna kvar matrester vid

grillplatserna. Det lockar råttor och de vill vi inte ha på gården!

 

Trevlig sommar önskar styrelsen!

 

 

Infoblad 10 2013

 Glöm inte att lämna era kontaktuppgifter
I början av december kommer det nya passagesystemet att installeras i våra grindar och portar. För att besökare ska kunna få kontakt med er behöver ni fylla i och lämna in lappen som ni tidigare fått av oss. Innan den 30 november behöver vi era uppgifter för att inte försena installationen.

Avgiftshöjning 2014
Styrelsen har jobbat hårt för att hålla kostnader nere samtidigt som det har varit ett gynnsamt ränteläge. Med dessa anledningar kan vi därför lämna glädjande besked om att det kommande årets avgiftshöjning endast blir 2% istället för de planerade 4%.

Glöggträff 30 november 17.00!
Alla är hjärtligt välkomna ner till gården på glögg och tilltugg.


Vänliga hälsningar!
Styrelsen