Avgifterna

Månadsavgifterna kommer att höjas med 4 % 2013-01-01. Höjningen följer vår långsiktiga budgetplan, och är avsedd att täcka kommande kostnader för fastigheten, där fönsterbytet också ingår.
Vi vill också erinra om möjligheten att få avgiftsavierna som e-faktura.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Porten Osbygatan 4

Länkarmen till porten på Osbygatan 4 är trasig. Den är felanmäld och förväntas bli lagad i dagarna. Under tiden är det bra om alla försäkrar sig om att porten blir riktigt stängd och gärna stänger den utan att ”slå” igen den.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Fönsterbyte i fastigheten väntar

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga fönsterbytet i fastigheten med flera år. Processen har redan inletts genom att SBC fått uppdraget att projektleda renoveringen.

I den 10-åriga underhållsplan och budgetplanering som antogs 2011 var tanken att byta ut alla gamla fönster och balkongdörrar från 30-talet först under 2016. Alltfler rapporter om läckande och gistna fönster har dock fått oss att tänka om – nu är bedömningen att det är ekonomiskt klokare och inte minst boendemässigt kvalitetshöjande att få detta gjort snarast. Vår ekonomiska förvaltare SBC, som skötte projektplaneringen för den väl genomförda takrenoveringen, får återigen förtroendet att upphandla ett stort projekt. Info om fönsterbytet kommer givetvis fortlöpande.