Om Brf Glädjen 2

Brf Glädjen 2 är en relativt ung bostadsrättsförening vid Nobeltorget i Malmö. Fastigheten ligger söder om det grönskande Nobeltorget, och omfattar idag 53 lägenheter från 2 rum och kök till 4 rum och kök på 50 till 119 kvadratmeter samt en butikslokal. Föreningen har entré från 3 håll, Trelleborgsgatan i söder, Osbygatan i väster och Lantmannagatan i öster.

Fastigheterna Glädjen 4,5 och 7 uppfördes år 1936 och omfattade då ca 100 lägenheter och en butikslokal (mjölkbutik). År 1977 genomgick husen, som då var hyresrätter, en totalombyggnad vilket innebar byte av vissa stammar, nya badrum och kök. Utvändigt lades taken delvis om med nya tegelpannor, och fasaderna lagades och målades.

Brf Glädjen 2 bildades 2001 och förvärvade fastigheterna i september 2002. Från september 2002 till januari 2003 genomfördes en omfattande renovering av fasader, häng- och stuprännor, gårdsutrymmen, badrum, kök, invändiga ytskikt (tak, golv, väggar), källarutrymmen, fönster, trapphus, portar och balkongräcken. Renoveringen utfördes av Carterahem. Därefter påbörjades inflyttningen 2003.
Sommaren 2006 byttes alla trapphusdörrar ut och försågs med portkod och balkongerna slutrenoverades. Innergården renoverades våren 2007 för att få en barnvänligare och trevligare utomhusmiljö. 2011 renoverades taket och 2013 byttes alla fönster ut. Under sommaren 2015 genomfördes en totalrenovering av gården.