Kodbyte fredag 1 april

Nä, det är inget skämt. Den 1 april byter vi kvartal igen och därmed även portkoder.

De nya koderna kommer som vanligt i brevlådan.Kom ihåg att vara försiktig med spridningen för att minimera risken för att de hamnar i fel händer. På senare tid har vi tyvärr noterat ett antal cykelstölder som kan ha med spridning av koderna att göra.

VÅRSTÄDNING söndag 10 april kl 10.30

 Nu hjälps vi åt att fixa med gården och husets gemensamma utrymmen, städa bort vintern och göra allmänt sommarfint.

Inte nog med att vi sparar pengar åt föreningen – det är riktigt kul också när alla träffas så här! När allt är klart tuttar vi på i lämplig grill och fixar en korvaslarver eller två. Kom ihåg att städdagen är en gemensam insats för vår gemensamma fastighetsekonomi. Därför kommer de medlemmar som av en eller annan anledning inte deltar att debiteras en avgift på 100 kr per lägenhet. Dock går det bra för den som vill delta men inte kan detta datum att kontakta styrelsen för att få en egen uppgift att utföra en annan dag.

Anmälningslista som vanligt i trappa 3B – välkomna!

Rensning i barnvagnsrummet

Barnvagnsrummet i källaren har blivit överfullt och kommer inom kort att rensas på skräp, trasiga leksaker och oanvända vagnar.

Rummet utanför cykelrummet har fyllts på märkbart under hösten och vintern. Problemet är inte att gårdens utemöbler förvaras där, utan att även trasiga eller på annat sätt oanvända vagnar tar upp plats. Därför märks nu alla vagnar upp med ett markeringsband. Om du använder din vagn, ta bort bandet senast lördag 5 mars. Därefter kommer överflödiga vagnar att tas bort. Om du har en vagn som tillfälligt inte används, var vänlig förvara den i ditt eget källarförråd. Tack!

Det som rensats ut kommer slutligen att kastas i containern som föreningen tar hem till vårstädningen. Vårstäddagen är bokad till söndag 10 april kl 10.30 och innebär, förutom möjligheten att rensa i det egna förrådet, att vi hjälps åt att göra sommarfint på gården och i huset som vi ju äger och förvaltar gemensamt.

Motionera till stämman senast 31 mars

Styrelsen vill gärna informera om att motioner till årsstämman ska vara inkomna senast den 31 mars.

Preliminärt årsmötesdatum är satt till onsdag 4 maj klockan 18.30 och vi håller som vanligt till i en lokal i Folkets hus på andra sidan Lantmannagatan. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmars möjlighet att påverka hur föreningen styrs.

Tioårsplan för underhåll och ekonomi

Onsdagen den 2 februari bjöd styrelsen in föreningens medlemmar till informationsmöte i Folkets hus kring den nyligen lagda underhållsplanen för de kommande tio åren. Eftersom fastighetens underhåll förutom räntor är den enskilt största utgiftsposten för alla bostadsrättsföreningar, har vi parallellt även lagt en tioårig budgetplan.

Vid mötet gjorde representanterna  för vår ekonomiska förvaltning, SBC, bedömningen att vår fastighet är i gott skick. Två större arbeten måste dock utföras under tioårsperioden – fönsterbyten om ca fem år och takomläggning redan under 2011 – vilket kräver noggrann planering och kommer att påverka ekonomin under hela planeringshorisonten. Tioårsplanen ska säkerställa att vi hela tiden har god balans mellan intäkter och utgifter samt ge underlag för det fortlöpande arbetet att jaga onödiga kostnader.

Vid föreningens årsmöte, som preliminärt är bokat till onsdag 4 maj kl 18.30, kommer intresserade medlemmar kunna få en kort sammanfattning av det som SBC och styrelsen behandlade mer utförligt vid infomötet i februari. Boka för säkerhets skull detta datum redan nu.