MC-platsen på gården försvinner

Från årsskiftet försvinner tyvärr MC-platsen i ingången från Trelleborgsgatan. Utrymmet räcker helt enkelt inte till.

Föreningen har hittills kunnat erbjuda MC-parkering som en extra service till hojåkande medlemmar, men sedan antalet vanliga cyklar ökat lavinartat finns ingen annan utväg än att låta majoritetens intresse väga tyngst. Och det som verkligen behövs är cykelplatser. Därför är det från den 2 januari inte längre tillåtet att parkera motorcykel innanför grindarna.

Styrelsen har fått in några reaktioner från medlemmar som tycker  att mindre motordrivna fordon som mopeder och vespor kanske ändå bör ha någon plats på gården. Styrelsen jobbar därför vidare med frågan och försöker hitta en bra lösning för så många som möjligt. Vad tycker du själv? Hör av dig till styrelsen!

PS. Av samma utrymmesskäl som ovan måste låd- och flakcyklar parkeras på därför avsedda platser inne på gården, tydligt uppmärkta med blåa P-skyltar, annars tar varje lådcykel plats från 3-4 vanliga cyklar och det utrymmet kan vi inte avvara.

Dags att skärpa brandsäkerheten i trapphusen

Det är dags att skärpa brandsäkerheten i våra trappuppgångar genom att efterleva en redan befintlig regel – det är inte tillåtet att ha sin barnvagn stående utanför lägenhetsdörren eller på annan plats i trapphuset.

Visst är det bekvämt för stunden, men vid brand kan det förvandlas till en dödsfälla. Det finns ett dedikerat barnvagnsrum i cykelkällaren. Använd det så slipper vi problem eller framkomlighetsbegränsning i trapphusen.

Så här i adventstider är det också en god idé att kolla batteriet i brandvarnaren och kanske köpa hem en ordentlig brandsläckare. Det är det ingen som har ångrat hittills.

Cykel- och barnvagnsrensning i fastigheten

Ett antal cyklar och barnvagnar som tagit upp plats i husets gemensamma utrymmen, trots att de helt uppenbart inte blivit använda på mycket lång tid, har blivit utrensade.

Så här enkelt är det: Om du använder din cykel regelbundet kan du nyttja cykelställen på gården eller i cykelkällaren för tillfällig förvaring mellan gångerna. Om du inte använder cykeln eller barnvagnen ska den ställas i ditt eget förråd i källaren eller på vinden för långtidsförvaring.

Om du saknar en cykel, barnvagn eller annan pryl som du blivit av med här i huset men inte använt på länge, så finns det en chans att föreningen har rensat ut den till ett särskilt förråd. För att få den tillbaka, maila styrelsen på info@brfgladjen2.se med en beskrivning.

Håll trapphusdörrarna stängda!

Visst är det bekvämt att ställa upp dörren till trappan för att låta ungar eller husdjur springa fritt – men det innebär även att oönskade besökare kan springa lika fritt. Tänk sedan efter om du själv alltid brukar låsa din lägenhetsdörr?

Genom att hålla trapphusdörrarna stängda ökar vi säkerheten och håller dessutom värmen inne och kostnaderna nere när vi nu går mot mörkare och kyligare tider. Ser du en uppställd dörr, så gör dig själv och dina grannar en tjänst – stäng den.