För köpare

Nya medlemmar kallas till ett introduktionsmöte i föreningen. Vi tycker det är viktigt att alla hälsas välkomna till föreningen, ges en möjlighet att ställa frågor samt får information om föreningen, stadgar och trivselregler.