För säljare och mäklare

Det ska poängteras att det i samband med visningar inte är tillåtet att ställa upp eller ”tejpa” portarna mot gatan. Framför allt eftersom vi har många barn på gården och vi värnar om att de inte i ett obevakat ögonblick tar sig ut på gatan men också för att vi haft dåliga erfarenheter med cykelstölder i samband med visningar. Vänligen meddela mäklaren detta.

Överlåtelsehandlingarna och ansökan om medlemskap ska tillsändas föreningen.  En kreditupplysning görs för den presumtiva medlemmen och ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Säljaren ansvarar för att det vid överlåtelsen överlämnas följande:

  • Tre lägenhetsnycklar till låskolven
  • Tre lägenhetsnycklar till sjutillhållarlåset
  • Tre magnet”tags” till portarna
  • En nyckel till proppskåpet

Det ska även följa en ”lägenhetspärm” med lägenheten samt den bruna korgen för matavfallssorteringen ska finnas kvar. Källare- och vindsförråd ska lämnas tillgängliga och uppmärkta.

Dokument