Infoblad April 2015

glädjen2 logoInfoblad april 2015

  • Råttan/Råttorna har synts igen.
    Skapa inget smörgåsbord för dem – undvik att lämna matrester på gården och hjälps åt att hålla rent i sophuset.
  • Centrifugerna är permanent bortplockade då centrifugprogrammet i tvättmaskinerna gör jobbet lika bra.
  • Missa inte den viktiga extrastämman om bl.a. omröstningen på de gårdsförlag styrelsen tagit fram. Hålls tisdag den 7 april kl.19:00 i Folkets Hus
  • Den ordinarie årsstämman hålls måndagen den 4 maj på Beer Ditch (Nobelvägen 24) kl.19 Denna är också väldigt viktig att så många som möjligt kommer på – fika utlovas.
  • Städdag söndag 19 april. Kl.10:00

Styrelsen vill gärna veta vad du tycker om månadsanslagen
Svara på vår enkät här: http://goo.gl/AhJyfY

Och glöm inte att…

images

Infoblad februari 2015

Årsmöte

I maj är det dags för årsmöte. Mötet är till för alla medlemmar i Brf Glädjen2. Om du har förslag på något som kan förbättra boendet, behöver du skicka in en skriftlig motion, som är styrelsen tillhanda före den 1 april.  Detta för att styrelsen ska hinna behandla motionen.

Exakt datum för årsmötet meddelas senare.

Sopor

Sopsorteringen har blivit bättre. Tre måndagar i rad har vi sluppit bära flaskor till Nobeltorget eller omsortera sopor för att de ska få plats i sopkärlen. Detta är glädjande. Det kan dock bli ännu bättre. Målet måste vara att alla medlemmar faktiskt bidrar lika mycket till att hålla sophuset så ”fräscht” som möjligt för att hålla nere kostnaderna. En för alla, alla för en.

Infoblad Januari 2015

Viktig info om sopor och avgiftshöjning!

De sopkärl vi har är dimensionerade för många fler hushåll än vad vi är i föreningen och trots detta är de överfulla.

Varför? För att soporna slängs i fel sopkärl och inte komprimeras. I kärlen för pappkartonger ligger tex ofta stora kartonger som inte är hopvikta och som därmed tar långt mycket mer plats än nödvändigt. I kärlen för brännbart kan man hitta allt från glasflaskor till pappkartonger och pantburkar.

Detta är en ohållbar situation och styrelsen ser två lösningar på detta problem:

1 Alla skärper sig och sorterar soporna rätt samt komprimerar tex pappkartonger så de tar mindre plats.

2 Vi tecknar avtal på mer frekvent soptömning. Det innebär en extra kostnad som vi inte budgeterat för och heller inte vill ta från någon annan post. Kostnaden måste därför finansieras genom avgiftshöjning.

Uppmaning

Under februari månad uppmanas alla att göra en ansträngning och bättre sortera och komprimera sina sopor!

Om styrelsen inte ser en förbättring vid månadens slut kommer avtal om mer frekvent sophämtning att tecknas vilket kommer innebära en viss avgiftshöjning.

 Känner du dig osäker på hur soporna ska sorteras kan du läsa mer i Sorteringsguiden på www.sysav.se eller kontakta styrelsen så hjälper vi dig.

Infoblad December 2014

Glöggmingel på gården

Kom och häng med grannarna, drick lite glögg och ät en pepparkaka!

När? Kl 16 söndagen den 14/12

Välkomna!

Nu när kylan kommer vill vi påminna om vikten av att ändå ha friskluftsventilerna ovanför fönstren öppna. Det är även viktigt att det är fritt framför ventilerna så att luften har fritt flöde. Blockeras de av till exempel en rullgardin försämras ventilationen i lägenheten.

Var är granen? Jo, visst brukar vi ha en gran på gården och visst ska vi ha en i år också! Vi fick med kort varsel veta att vår vanliga leverantör inte har granar att leverera i år men ha tålamod, den kommer!

Till sist en liten julklapp! Vårt arbete med att sänka våra omkostnader och jobba långsiktigt har gett resultat. Så goda att vi ligger bättre till än den tioårsbudget som togs fram för några år sedan. Till och med så goda att ingen höjning av avgiften kommer att ske 2015!

GOD JUL önskar styrelsen!

Infoblad November 2014

Kärlen för brännbara sopor töms på måndagar och torsdagar och det är alltid fullt på måndagar efter helgen. Tänk på att om möjligt vänta med att slänga stora saker i soporna tills måndag eftermiddag.

Komprimera! Genom att komprimera kartongerna så de tar mindre plats kan vi hålla nere våra kostnader och slippa dyra extra tömningar. Tömning sker fredag eftermiddag. Fullt? Gå till torget och släng där.

Nu kommer snart kylan. Håll dörrarna till trapphusen stängda så  värmen hålls inne.

Det är lerigt på den forna gräsmattan och den kommer in i trapphusen. Påminn barnen om att skrapa av skorna innan de går in!

// Styrelsen