Infoblad 10 2013

 Glöm inte att lämna era kontaktuppgifter
I början av december kommer det nya passagesystemet att installeras i våra grindar och portar. För att besökare ska kunna få kontakt med er behöver ni fylla i och lämna in lappen som ni tidigare fått av oss. Innan den 30 november behöver vi era uppgifter för att inte försena installationen.

Avgiftshöjning 2014
Styrelsen har jobbat hårt för att hålla kostnader nere samtidigt som det har varit ett gynnsamt ränteläge. Med dessa anledningar kan vi därför lämna glädjande besked om att det kommande årets avgiftshöjning endast blir 2% istället för de planerade 4%.

Glöggträff 30 november 17.00!
Alla är hjärtligt välkomna ner till gården på glögg och tilltugg.


Vänliga hälsningar!
Styrelsen