Vem vill städa åt grannen?

Städningen i vår fastighet sköts på entreprenad, men tvättstugorna är det stora undantaget: Var och en städar efter sig själv.

För att spara pengar gäller sedan länge att tvättstugorna storstädas av föreningens
medlemmar vid vår- respektive höststädningsdagen. Däremellan sköter den som nyttjar tvättstugan sin egen städning! Om du tvättar och sedan struntar i att städa efter dig, är det alltså grannen som blir lidande, inte någon anställd som har betalt för att städa. Kom ihåg det nästa gång du träffar grannen…