Blanketter

Nedan finns ett antal blanketter som du som medlem eller blivande medlem kan behöva använda. Dessa tillhandahålls av vår förvaltare SBC.

KÖPEKONTRAKT överlåtelse av bostadsrätt (PDF)

ANSÖKAN om medlemskap i föreningen (PDF)

STÄMMOFULLMAKT (PDF)

ANSÖKAN om tillstånd till ändring av lägenhet (PDF)

ANSÖKAN om samtycke till upplåtelse i andrahand av bostadsrätt (PDF)

HYRESAVTAL för upplåtelse av bostadsrätt i andrahand för bostadsändamål (PDF)

AVTAL om avstående av besittningsskydd (PDF)

ANSÖKAN om AUTOGIRO för årsavgift (PDF)