Stadgar och trivselregler

Att bo i en bostadsrättslägenhet, i ett flerfamiljshus, innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på medlemmarnas förmåga att respektera varandra och visa hänsyn. Till hjälp för detta har föreningen sina stadgar men också trivselregler samt olika beslut från styrelsen. Som medlem är du skyldig att följa dessa.

Trivselregler gården 130319

Trivselregler 2020v3

Stadgar 2018