Fastighetsservice och förvaltning

 

Förvaltare och fastighetsservice

Föreningens förlängda arm i de flesta fall är SBC. SBC har länge haft hand om föreningens ekonomi och juridik och sedan i Mars 2017 sköter SBC även om vår fastighet med teknisk förvaltning.

Exempel på vad SBC hjälper föreningen med är:

– Fastighetsservice samt städ i trapphus och tvättstuga
– Ekonomisk förvaltning vilket även inkluderar avier och månadsavgift
– Juridik
– Styrelsesupport
– Byggnadsteknisk förvaltning samt projekt- och byggledning.

För felanmälan på egen lägenhet eller frågor rörande avier/månadsavgifter, pantsättning, tillfällig adressändring m.m. kontakta SBCs kundtjänst.

Telefon: 0771-722 722
Webbformulär:  www.sbc.se/Kontakta-SBC

Fel eller skador på gård, tvättstugor eller övriga allmänna utrymmen felanmäls alltid direkt till styrelsen via formuläret på här på hemsidan. Styrelsen gör sedan bedömningen om detta ska gå vidare till SBC.