Grovsoprum

Grovsopor och andra föremål får lov att förvaras i grovsoprummet som mest i 14 dagar

Om föremålen inte är avlägsna efter maxtiden har föreningen rätt att forsla bort dessa, kostnaden debiteras ägaren (föreningsmedlemmen)

Kontakta styrelsen för utnyttjande av grovsoprummet