Infoblad februari 2023

Kära medlemmar! 

Vi vill påminna om att det fortfarande står saker som krukor och möbler i öppna utrymmen där de enligt regler om brandskydd inte får stå. Detta gäller samtliga trapphus. Privata tillhörigheter får inte förvaras någon annanstans än i era förråd. Om ett par veckor kommer Räddningstjänsten Syd på tillsyn och då måste allt vara borta!

En lite roligare nyhet är att vi fått in nya maskiner till gymmet! 

Snart är det dags att byta portkod. Ni kommer få en lapp i brevlådan med den nya koden samt datum då koden börjar gälla (ca två veckor senare). Tänk på att inte dela denna kod till fler än nödvändigt då vi vill undvika att obehöriga rör sig inom föreningens område!

Sugen på att vara med i styrelsen? I vår är det dags för föreningens årsstämma där nya styrelsemedlemmar väljs in. Som förtroendevald har du möjlighet att vara med och påverka hur vi förvaltar fastigheten och gör den till en trevlig plats att bo på. Glöm inte att alla kan bidra på något sätt oavsett erfarenhet – vi lär oss tillsammans! Kontakta Alexandra Thomasson från valberedningen vid intresse. 

Bästa hälsningar,

Styrelsen