Gårdsförslag antaget

Efter en omröstning på extrastämman den 7 april 2015 antogs styrelsens förslag nr 2 med klar majoritet.

Styrelsen kommer meddela entreprenören att offerten är accepterad samt att arbetet ska påbörjas snarast möjligast. Ambitionen är att gården ska kunna användas i sommar.

Tack alla som kom och engagerade sig

Gårdsförslag nr 2
Gårdsförslag nr 2