Håll trapphusdörrarna stängda!

Visst är det bekvämt att ställa upp dörren till trappan för att låta ungar eller husdjur springa fritt – men det innebär även att oönskade besökare kan springa lika fritt. Tänk sedan efter om du själv alltid brukar låsa din lägenhetsdörr?

Genom att hålla trapphusdörrarna stängda ökar vi säkerheten och håller dessutom värmen inne och kostnaderna nere när vi nu går mot mörkare och kyligare tider. Ser du en uppställd dörr, så gör dig själv och dina grannar en tjänst – stäng den.