Infoblad Januari 2015

Viktig info om sopor och avgiftshöjning!

De sopkärl vi har är dimensionerade för många fler hushåll än vad vi är i föreningen och trots detta är de överfulla.

Varför? För att soporna slängs i fel sopkärl och inte komprimeras. I kärlen för pappkartonger ligger tex ofta stora kartonger som inte är hopvikta och som därmed tar långt mycket mer plats än nödvändigt. I kärlen för brännbart kan man hitta allt från glasflaskor till pappkartonger och pantburkar.

Detta är en ohållbar situation och styrelsen ser två lösningar på detta problem:

1 Alla skärper sig och sorterar soporna rätt samt komprimerar tex pappkartonger så de tar mindre plats.

2 Vi tecknar avtal på mer frekvent soptömning. Det innebär en extra kostnad som vi inte budgeterat för och heller inte vill ta från någon annan post. Kostnaden måste därför finansieras genom avgiftshöjning.

Uppmaning

Under februari månad uppmanas alla att göra en ansträngning och bättre sortera och komprimera sina sopor!

Om styrelsen inte ser en förbättring vid månadens slut kommer avtal om mer frekvent sophämtning att tecknas vilket kommer innebära en viss avgiftshöjning.

 Känner du dig osäker på hur soporna ska sorteras kan du läsa mer i Sorteringsguiden på www.sysav.se eller kontakta styrelsen så hjälper vi dig.