Infoblad september

Med början den 8/9 och två veckor framåt kommer trapphusen att genomgå en grundlig rengöring. Tak och väggar kommer att avtorkas och avfläckas. Golv och trappor kommer att skuras medmaskin och behandlas med stenrent.

De flesta är igång igen efter semestern och många användersina cyklar dagligen. Vi vill uppmana till lite skärpning kring ordning i cykelställen. Det är trångt om platserna så tänk på att använda ställen och inte parkera cykeln en bit ifrån och ta upp flera platser. Detta även för att det ska finnas plats att gå förbi bakom cyklarna.

Gården har haft påhälsning av obehöriga vid ett antal tillfällen den senaste tiden. Hur de kommit in vet vi inte säkert, men var noga med att låta porten gå igen efter er och fråga de ni inte känner igen innan ni låter dem gå med in. Prata även med era barn att de inte får öppna portarna för någon de inte känner.

Höstens städdag blir den 19 oktober så boka in det i kalendern.

Mer info kommer!

// Styrelsen