Månadsanslag Våren 2016

  • Då var det dags för en av årets två städdagar, boka söndagen den 10e april
  • Årsstämma

Den 16e maj är det dags för föreningens årsstämma. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete vänligen skicka ett mail till info@brfgladjen2.se eller prata med en av styrelsemedlemmarna.

Motioner lämnas in skriftligen senast den 10e april till föreningens postlåda eller per mail.

  • Nätverksförlängare, eller som andra kallar Tv-Plugg finns att hämta utan kostnad, kontakta styrelsen.
  • Nya portar är under tillverkning och vi inväntar bygglov.
  • Bastun, relaxen och gymmet är främst för vuxna. Barn är naturligtvis välkomna med vuxet sällskap.