MC-platsen på gården försvinner

Från årsskiftet försvinner tyvärr MC-platsen i ingången från Trelleborgsgatan. Utrymmet räcker helt enkelt inte till.

Föreningen har hittills kunnat erbjuda MC-parkering som en extra service till hojåkande medlemmar, men sedan antalet vanliga cyklar ökat lavinartat finns ingen annan utväg än att låta majoritetens intresse väga tyngst. Och det som verkligen behövs är cykelplatser. Därför är det från den 2 januari inte längre tillåtet att parkera motorcykel innanför grindarna.

Styrelsen har fått in några reaktioner från medlemmar som tycker  att mindre motordrivna fordon som mopeder och vespor kanske ändå bör ha någon plats på gården. Styrelsen jobbar därför vidare med frågan och försöker hitta en bra lösning för så många som möjligt. Vad tycker du själv? Hör av dig till styrelsen!

PS. Av samma utrymmesskäl som ovan måste låd- och flakcyklar parkeras på därför avsedda platser inne på gården, tydligt uppmärkta med blåa P-skyltar, annars tar varje lådcykel plats från 3-4 vanliga cyklar och det utrymmet kan vi inte avvara.