Infoblad 6 2013

 Styrelsen har koll på råttproblemet
Styrelsen har kontaktat Norma som sköter skadedjursbekämpningen i vår fastighet samt VA-syd som har hand om råttbekämpningen i Malmö.
Tänk på att hålla rent och snyggt på gården och att inte lämna matrester framme för råttorna att mumsa på.


 Källar- och vindsförråd ska vara märkta.
Samtliga källar- och vindsförråd ska vara märkta med lägenhetsnummer. För att få lov att ta ett tomt förråd måste styrelsen först kontaktas. Har du ett förråd idag utan märkning – kontakta styrelsen.
 Stäng trapphusdörren!
Trapphusdörrarna ska alltid vara stängda när de inte används. Detta för att förhindra att tjuvar och djur tar sig in. På vintern orsakar öppna trapphusdörrar en värmeförlust och resulterar i högre värmekostnader.
Ser ni en öppen trapphusdörr även om det inte är er egen – var vänliga och stäng den.

Fönsterbytet börjar första veckan i september
Vår fönsterleverantör Windoor kommer att meddela individuellt med lappar i brevinkastet ca 10dagar före de behöver åtkomst till just din lägenhet. Andrahandshyresgäster och medlemmar som hyr ut uppmanas att ta kontakt med varandra för att säkerställa att båda parter är informerade om vad som sker.

Vänliga hälsningar!
Styrelsen