Infoblad 7

Reservera datumet! 20 oktober kl: 10.00 håller vi vår årliga höststäddag. Då hjälps vi åt att plocka undan och snygga till på vår gård och i våra gemensamma utrymmen inför den långa vintern. Som vanligt bjuds det på korv och en trevlig stund tillsammans.

Nytt passagesystem För att förbättra säkerheten i vårt hus d.v.s. hålla obehöriga ute kommer ett nytt inpasseringssystem att installeras i våra portar/grindar i höst. Mer information kommer snart.

Vänliga hälsningar! Styrelsen