Infoblad 9 2013

 

Infoblad 9 2013

 Gården är för tillfället en byggarbetsplats

….så det är trångt på gården. För allas säkerhet och trivsel vill vi därför be alla att hjälpa till att hålla gångar och utrymmen fria från cyklar, leksaker och annat som kan vara i vägen.

OBS! Av samma skäl är det inte heller tillåtet att använda eller flytta något material eller några verktyg som ingår i fönsterbytet.

Cykelkaos

Har du en cykel som ej används så ofta eller kanske inte alls i något av cykelställen? Då får du gärna sätta ner den i cykelförrådet eller i ett eget förråd. Detta för att gården i övrigt ska kunna hållas fri från cyklar.

 

Vänliga hälsningar!

Styrelsen