Datum satta för vårstädning resp årsmöte

Årets datum för vårstädning blir den 15 april medan årsstämma är bokad till den 16 maj.

Söndag 15/4 ses vi kl 10.30 för att gemensamt fixa med gård och hus. Mer info kommer senare. Onsdag 16/5 ses vi kl 19.00 för att hålla årsmöte med bl a styrelseval. Formell kallelse med dagordning kommer framöver. Ta vara på din möjlighet som medlem att påverka i både teorin och praktiken!

Eventuella motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 31 mars.