Deadline 31 mars för motioner till stämman

Här kommer en sista påminnelse om deadline 31 mars för dig som tänker lämna in konkreta förslag till föreningens årsstämma onsdag 16 maj.

Boendet i vår förening, liksom dess administration, sköts till stora delar enligt riktlinjer som vi ställer upp gemensamt, dvs alla har en möjlighet att påverka. En av de mest konkreta möjligheterna är att väcka en specifik fråga som därmed får chansen att hamna på dagordningen på årets viktigaste föreningsmöte, nämligen stämman den 31/5. Delge styrelsen din motion skriftligen senast 31 mars!