Månadsanslag nr 6

Fönsterbyte
Huset är gammalt och dess fönster lika så. Styrelsen har satt igång den långa processen för att få till stånd det fönsterbyte vi tidigare nämnt. Innan vi kan lägga ut anbud till entreprenörer som ska genomföra bytet inväntar vi nu bygglov. Vi återkommer snart med mer information om när och hur det hela kommer att gå till.

Höstens viktiga datum
Boka in både Sensommarfest 15/9 och Höststäddagen 14/10. Mer info om aktiviteterna kommer på separat anslag inom kort.

Koder för vår säkerhet
Var noga med att aldrig lämna ut våra port- och trappkoder till någon och förklara även det för barnen. Nyligen har försök till stöldräder bevittnats i kvarteret. Kommer obehöriga inte in försvinner inte heller något.

Stökigt på gården
Det bor för tillfället närmre trettio barn i vår förening och det är härligt. Boende har dock klagat på att det stundtals är väldigt stökigt på gården och då ofta efter att barnen har lekt där. Vi undviker olyckor och trivs alla bättre om vi och våra barn plockar undan och lämnar gården i gott skick när vi varit där, vilket vi hoppas att ni även fortsättningsvis är.

Vänliga hälsningar Styrelsen!