Månadsanslag nr 7 2012

Städdag
Vi vill påminna om Höststäddagen den 14/10. Vi träffas kl 10.30 på gården för utdelning av arbetsuppgifter. Anmälningslista kommer att finnas på anslagstavlan i trappa 3B. I samband med städdagen kommer det att ges information om den obligatoriska brandskyddskontrollen.
Som vanligt kan du som vill hjälpa till, men inte har möjlighet att närvara på städdagen, anmäla dig till styrelsen för uppgifter att utföra vid ett annat tillfälle.

Cykel- och barnvagnsrensning
Vi kommer att sätta plastremsor på cyklar och barnvagnar under någon av de närmaste dagarna. Använder du dem regelbundet så ta bort remsan. Långtidsförvaring bör ske i egna förråd. Kvarvarande ”remsade” fordon kommer att ställas undan på städdagen.

Katter
Vår sandlåda har blivit ett populärt ställe för kvarterets katter att uträtta sina toalettbestyr i. Kom därför ihåg att täcka över med nätet när ditt barn har lekt färdigt. Försök att trä nätet runt träramen.

Vänliga hälsningar Styrelsen!