Nya namn i styrelsen för Brf Glädjen 2

Föreningens årsstämma onsdag 4 maj valde in en rad nya namn i styrelsen. Den avgående styrelsen beviljades dessförinnan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Den nya styrelsen består av Hubert Winell (omval), Victor Kindeberg (tidigare supp), Daniel Marchetti (tidigare supp), Hanna Svederberg (ny) och Nanna Salemark (ny.) Därtill valdes de tidigare ledamöterna Martina Birath och Teddy Landén till suppleanter liksom Alexandra Thomasson (ny.)

Hanna Svederberg utsågs av det konstituerande styrelsemötet efter stämman till föreningens ordförande. Fler detaljer kring styrelsens sammansättning kommer att anslås både på anslagstavlorna och inom kort här på hemsidan. Tack för ett bra möte!