Motionera till stämman senast 31 mars

Styrelsen vill gärna informera om att motioner till årsstämman ska vara inkomna senast den 31 mars.

Preliminärt årsmötesdatum är satt till onsdag 4 maj klockan 18.30 och vi håller som vanligt till i en lokal i Folkets hus på andra sidan Lantmannagatan. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmars möjlighet att påverka hur föreningen styrs.