Tioårsplan för underhåll och ekonomi

Onsdagen den 2 februari bjöd styrelsen in föreningens medlemmar till informationsmöte i Folkets hus kring den nyligen lagda underhållsplanen för de kommande tio åren. Eftersom fastighetens underhåll förutom räntor är den enskilt största utgiftsposten för alla bostadsrättsföreningar, har vi parallellt även lagt en tioårig budgetplan.

Vid mötet gjorde representanterna  för vår ekonomiska förvaltning, SBC, bedömningen att vår fastighet är i gott skick. Två större arbeten måste dock utföras under tioårsperioden – fönsterbyten om ca fem år och takomläggning redan under 2011 – vilket kräver noggrann planering och kommer att påverka ekonomin under hela planeringshorisonten. Tioårsplanen ska säkerställa att vi hela tiden har god balans mellan intäkter och utgifter samt ge underlag för det fortlöpande arbetet att jaga onödiga kostnader.

Vid föreningens årsmöte, som preliminärt är bokat till onsdag 4 maj kl 18.30, kommer intresserade medlemmar kunna få en kort sammanfattning av det som SBC och styrelsen behandlade mer utförligt vid infomötet i februari. Boka för säkerhets skull detta datum redan nu.